NOTIKUMA JAUNUMI

Ir notikumi, kas atklāj vairāk
un kuros gribas atgriezties

Šogad, “Baznīcu nakts” 40 baznīcās Rīgā un 105 baznīcās citviet Latvijā

Notiekot otro reizi, kultūras notikums "Baznīcu nakts" pulcēs jau 145 baznīcas visos novados - Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē.

Apsveicam! 1.aprīlī darboties sāk projekta jaunā mājas lapa

Novēlam, lai jaunā mājas lapa patīk arī Jums, Baznīcu nakts apmeklētāji un dalībnieki!

Līdz februāra vidum pieteikušas jau 80 baznīcas no visas Latvijas.

Laikā līdz februāra vidum dalību notikumā “Baznīcu nakts” jau pieteikuši 80 tradicionālo kristīgo konfesiju dievnami.

Kultūras notikumā “Baznīcu nakts” šogad iesaistīsies arī Kurzemes dievnami

Atsaucoties bīskapa Pāvila Brūvera uzaicinājumam, Baznīcu nakts organizatoru komandas pārstāvji 16. janvārī viesojās Liepājā.

Līdz 15. janvārim baznīcas aicinātas pieteikties “Baznīcu nakts 2015”

Kultūras notikuma „Baznīcu nakts” organizatori atgādina, ka vēl līdz 15. janvārim norisinās pieteikšanās otrajai Baznīcu naktij.

Izsludināta pieteikšanās kultūras pasākumam “Baznīcu nakts 2015”

Kultūras notikuma „Baznīcu nakts” organizatori izsludina pieteikšanos otrajai Baznīcu naktij, kas norisināsies 2015.gada 5. jūnijā.

BAZNĪCU NAKTS PROGRAMMA

Dodies ceļā un atklāj
Latvijas baznīcas no jauna

Rīgas baznīcu programma

Programma pieejama maijā

Kurzemes baznīcu programma

Programma pieejama maijā

Zemgales baznīcu programma

Programma pieejama maijā

Vidzemes baznīcu programma

Programma pieejama maijā

Latgales baznīcu programma

Programma pieejama maijā

Rīgas baznīcu programma

Programma pieejama maijā

Vecpilsēta

Programma pieejama maijā

Rīgas Sv. Jēkaba katedrāle

Rīgas Doms

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas katoļu baznīca

Rīgas Sv. Pētera Ev.lut. baznīca

Reformātu baznīca, LELB Jauniešu centrs

Sv. Jāņa Ev.lut. baznīca

Sāpju Dievmātes baznīca


Čiekurkalns un Teika

Programma pieejama maijā

Rīgas Ev.lut. Misiones baznīca

Krusta Ev.lut. baznīca


Grīziņkalns un Purvciems

Programma pieejama maijā

Rīgas Vissvētās Trīsvienības katoļu baznīca

Rīgas Sv. Pāvila baznīca


Bolderāja

Programma pieejama maijā

Bolderājas Ev.lut. baznīca


Centrs

Programma pieejama maijā

Latvijas Apvienotā Metodistu baznīca

Rīgas Evaņģēliskā draudze

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes Ev.lut. baznīca

Rīgas Septītās dienas adventistu baznīca

Rīgas baptistu Vīlandes baznīca

Kristus piedzimšanas pareizticīgo katedrāle

Sv. Labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīca


Brasa
(no centra uz Mežaparku)

Programma pieejama maijā

Sv. Jēkaba kapela

Golgātas dievnams

Rīgas Ev.lut. Augšāmcelšanās baznīca


Mežaparks, Sarkandaugava
un Vecmīlgrāvis

Programma pieejama maijā

Mežaparka Ev.lut. baznīca

Rīgas Svētās Trīsvienības Ev.lut. baznīca

Daugavgrīvas Baltā baznīca

Rīgas Kristus Karaļa katoļu baznīca


Latgales priekšpilsēta
un Ķengarags

Programma pieejama maijā

Rīgas Jēzus Ev.lut. baznīca

Rīgas Svētā Franciska katoļu baznīca

Rīgas Pestīšanas Templis

Dievmātes pasludināšanas pareizticīgo baznīca

Rīgas Sv. Gregora Apgaismotāja armēņu baznīca


Āgenskalns, Torņkalns
un Ķīpsala

Programma pieejama maijā

Rīgas Sv. Alberta katoļu baznīca

Āgenskalna baptistu baznīca

Sv. Jāzepa klostera kapela

Latvijas Apvienotā Metodistu baznīca

Rīgas Ev.lut. Mārtiņa baznīca

Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas māsu kalpoņu klosteris

Sv. Terēzes no Bērna Jēzus katoļu kapela

Rīgas Lutera Ev.lut. baznīca


Kurzemes baznīcu programma

Programma pieejama maijā

Liepāja

Programma pieejama maijā

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle

Liepājas Svētā Jāzepa katedrāle

Liepājas Metodistu baznīca

Liepājas Sv. Dominika baznīca

Septītās dienas adventistu Liepājas draudze

Liepājas Sv.Labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīca

Liepājas Sv.Nikolaja Jūras katedrāle

Liepājas Svētā Meinarda baznīca

Liepājas Svētās Annas baznīca


Saldus, Saldus novads un
Skrundas novads

Programma pieejama maijā

Saldus Sv. Pētera un Pāvila baznīca

Saldus Mārtiņa Lutera evaņģeliskā baznīca

Saldus Sv.Jāņa Ev.lut. baznīca

Kalnu Svētās Agates baznīca

Ezeres Kristus Karaļa baznīca

Lēnu Sv. Trīsvienības baznīca


Kolka, Dundagas novads un
Rojas novads

Programma pieejama maijā

Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes baznīca

Kolkas luteriskā baznīca

Kolkas Kristus Piedzimšanas baznīca

Mazirbes Ev.lut. baznīca

Dundagas Ev.lut. baznīca

Ģipkas Ev.lut. baznīca


Talsi un Talsu novads

Programma pieejama maijā

Talsu Romas katoļu baznīca Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas godam

Talsu Ev.lut. baznīca

Spāres Evaņģēliski luteriskā baznīca


Kuldīgas novads

Programma pieejama maijā

Kuldīgas Sv.Katrīnas baznīca

Svēta Pētera Klosteres Ev.lut. baznīca

Rendas Ev.lut. baznīca

Kabiles Ev.lut. baznīca


Piltene

Programma pieejama maijā

Piltenes Ev.lut. baznīca


Sakasleja

Programma pieejama maijā

Sakaslejas Ev.lut. baznīca


Priekule un Durbe

Programma pieejama maijā

Priekules Ev.lut. baznīca

Durbes Ev.lut. baznīca


Engure, Mērsrags
un Sāti

Programma pieejama maijā

Engures Ev.lut. baznīca

Mērsraga Ev.lut. baznīca

Sātu Ev.lut. baznīca


Zemgales baznīcu programma

Programma pieejama maijā

Jelgava un Jelgavas novads

Programma pieejama maijā

Jelgavas Bezvainigās Jaunavas Marijas katedrāle

Jelgavas Sv. Annas Ev. lut. baznīca

Jelgavas baptistu draudze baznīca

Līvbērzes Sv. Jāzepa baznīca


Dobeles novads un
Tērvetes novads

Programma pieejama maijā

Dobeles Ev. lut. baznīca

Penkules Ev. lut. baznīca

Augstkalnes - Mežmuižas Ev. lut. baznīca


Brukna

Programma pieejama maijā

"Kalna svētību kopiena"


Neretas, Viesīte,
Sece

Programma pieejama maijā

Neretas Ev. lut. baznīca

Viesītes Brīvības baznīca

Seces evaņģēliski luteriskā baznīca


Jēkabpils

Programma pieejama maijā

Jēkabpils Ev.lut. baznīca

Krustpils Ev.lut. baznīca

Krustpils Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca

Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosteris


Jūrmala

Programma pieejama maijā

Slokas Ev. lut. baznīca


Vidzemes baznīcu programma

Programma pieejama maijā

Valmiera, Smiltene

Programma pieejama maijā

Valmieras Sv. Sīmaņa Ev. lut. baznīca

Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Valmieras katoļu baznīca

Smiltenes Ev. lut. baznīca

Smiltenes Svēta Nikolaja pareizticīgo baznīca

Smiltenes Sv.Jāzepa katoļu baznīca


Rūjiena, Burtnieku novads un
Alojas novads

Programma pieejama maijā

Rūjienas Svētā Bērtuļa Ev.lut. baznīca

Matīšu Sv. Mateja Ev.lut. baznīca

Burtnieku Ev.lut. baznīca

Alojas Ev.lut. baznīca


Alūksne un Ape

Programma pieejama maijā

Apes Svētā Mateja Ev.lut. baznīca

Alūksnes Ev.lut. baznica


Cēsis, Liepa
Straupe

Programma pieejama maijā

Cēsu Svētā Jāņa Ev.lut. baznīca

Cēsu baptistu draudzes nams

Liepas Metodistu baznīca

Straupes Ev.lut. baznīca


Saulkrasti un Limbažu vovads

Programma pieejama maijā

Saulkrastu Dieva žēlsirdības katoļu baznīca

Sv.Jāņa Kristītāja un Sv.Marijas Magdalēnas ekumēniskā baznīca

Augstrozes Ev.lut. baznīca


Līgatne un Ieriķi

Programma pieejama maijā

Ķempju Ev.lut. baznīca

Baptistu baznīcas "Gaisma" dievnams


Sigulda

Programma pieejama maijā

Siguldas katoļu baznīca

Siguldas baptistu draudze


Vangaži un Baltezers

Programma pieejama maijā

Baltezera baznīca

Vangažu Evaņģēliski kristīgā baptistu krievu draudze


Ērgļi, Madona,
Jaunpiebalga

Programma pieejama maijā

Ērgļu Ev.lut. baznīca

Lazdonas Ev.lut. baznīca

Jaunpiebalgas Svētā Toma Ev.lut. baznīca


Ogre, Pļaviņas

Programma pieejama maijā

Ogres Ev.lut. baznīca

Ogres Sv. Meinarda katoļu baznīca

Ogres Trīsvienības baptistu dievnams

Pļaviņu Romas katoļu baznīca


Aizkraukle, Lēdmane
Skrīveri

Programma pieejama maijā

Aizkraukles Sv. Terēzes no Bērna Jēzus Romas - katoļu baznīca

Lēdmanes Sv. apustuļu Pētera un Pāvila katoļu baznīca

Skrīveru Miera Karalienes katoļu baznīca


Latgales baznīcu programma

Programma pieejama maijā

Balvi un Rugāju novads

Programma pieejama maijā

Balvu Vissvētās Trīsvienības katoļu baznīca

Augustovas Sv. Elizabetes katoļu baznīca


Baltinava, Viļaka
Šķilbēni

Programma pieejama maijā

Baltinavas Kunga Jēzus Kristus Pasludināšanas katoļu baznīca

Viļakas Jēzus Sirds katoļu baznīca

Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca


Kārsava
Kārsavas novads

Programma pieejama maijā

Malnavas Rožukroņa Dievmātes katoļu baznīcas

Mežvidu skapulāra Dievmātes Romas katoļu baznīca

Salnavas Sv. Jāņa Tuksnesī saucēja balss katoļu baznīca


Rēzeknes novads
Preiļu novads

Programma pieejama maijā

Kampišķu vecticībnieku lūgšanu nams

Feimaņu Sv. Jāņa Kristītāja katoļu baznīca

Jasmuižas Svētā Krusta pagodināšanas katoļu baznīca

Nīdermuižas Kunga Jēzus Apskaidrošanas katoļu baznīca


Aglona

Programma pieejama maijā

Aglonas bazilika


Daugavpils

Programma pieejama maijā

Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs katoļu baznīca


Ludza

Programma pieejama maijā

Ludzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas katoļu baznīca


MŪZIĶI UN MĀKSLINIEKI

Nozīme ir nevis tam, kas tev
pieder, bet tam, ko tu sniedz

Liene Andreta Kalnciema /ērģelniece/

Rīgas Ev.lut. Mārtiņa baznīca

Artis Gāga /mūziķis/

Golgātas dievnams

Gospeļkoris “GG Choir”

Rīgas Ev.lut. Mārtiņa baznīca

JVLMA Vokālais ansamblis LUAR

Māsu kalpoņu klosteris Ķīpsalā

Koris "Sōla"

Rīgas Krusta Ev.lut. baznīca

Goran Gora /mūziķis/

Daugavgrīvas Baltā baznīca,
Rīgas Jēzus Ev.lut. baznīca

Kamerkoris "Austrums"

Rīgas Lutera Ev. lut. baznīca

Dārta Treija /mūziķe/

Rīgas Doms

Mākslinieks

baznīca. datums. laiks.
vēl rinda

Mākslinieks

baznīca. datums. laiks.
vēl rinda

Mākslinieks

baznīca. datums. laiks.
vēl rinda

Visi mākslinieki

Skatīt pilnu mūziķu un!
mākslinieku sarakstu!

SVEICIENU VIDEO

Patiesajā sveču gaismā atklāj to
gaismu, kas spīd tavā dvēselē

Zbigņevs Stankevičs

Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps - metropolīts

Jānis Vanags

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps

Ojārs Spārītis

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents

Uģis Brikmanis

režisors

Smilšu kino sveiciens Baznīcu naktī

...

Jānis Kurševs

mūziķis

MŪSU ATBALSTĪTĀJI

Labie darbi ir posmi,
kas veido mīlestības ķēdi